لینک مستقیم فایل مفهوم مصونیت پارلمانی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مفهوم مصونیت پارلمانی می باشد.
کلمات کلیدی:مصونیت پارلمانی,مصونیت,حاکمیت,پارلمان,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یك وضعیت استثنائی و خاصی است كه تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. كه موجود تحت شرایطی از یك نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود كه هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یك نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند كه در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم كمی راجع به حاكمیت و نشانی آن صحبت كنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشكار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاكمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاكمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی كه از حاكمیت می كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی كه گفته می شود دولت حاكم است بدین معنی است كه در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش كه از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری كه بتواند با او برابری كند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی كند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت كشور و حاكمیت توامانند یعنی بدون وجود حاكمیت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكمیت مطرح نیست. نفی یكی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذكر است در كشورهایی همچون ایران قدرت حاكمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق كه از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاكمیت جدا بود و هر وقت خواست حاكمیت اظهار قدرت نماید از دكتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاكمیت از دولت كاملاً محسوس است كه این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته كه در آینده بدان می پردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن ۳
نظریه حاکمیت مطلق: ۴
نظریه حاکمیت مردم ۵
نظریه حاکمیت ملی ۶
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق ۷
منشأ قدرت ۸
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت ۹
الف- شکل انسان خدائی ۹
ب- شکل رسالت ۱۰
ج-مشیت الهی ۱۱
حاکمیت مردم ۱۱
در مورد شیوه حکومت در اسلام ۱۲
ولایت فقیه ۱۴
تفکیک قوا ۱۵
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا ۱۶
مکتب حقوق فطری و بین المللی ۱۷
منتسکیو ۱۹
ژان ژاک روسو ۲۱
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا ۲۳
تفکیک مطلق و تفکیک نسبی قوا ۲۵
رژیم ریاستی ۲۵
طبقه بندی اسلامی ۲۸
حکومت طاغوت حکومت الله ۲۸
رژیم خلافت و رژیم امامت ۲۸
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی ۲۹
مصونیت قضائی ۳۱
مصونیت مأمورین قضانی ۳۲
مصونیت دیپلماسی ۳۲
مصونیت سیاسی ۳۲
مصونیت منزل ۳۳
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی ۳۳
مصونیت پارلمانی ۳۷
حمایت از پارلمان در برابر اهانت ۴۶
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی ۴۷
شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ بخشی از سخنان آقای یزدی در نماز جمعه تهران ۸۰
آقای عسگر اولادی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۸۰ ۸۱
آقای پورکانی سخنگوی هیات رئیسه مجلس ۸۱
نتیجه گیری : ۹۲
مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت) ۹۹
وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت ۱۰۲
تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴
وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران ۱۰۴
فصل ششم – قوه مقننه ۱۰۵
اختیارات مجلس کشورهای اسلامی ۱۰۶
اصل هشتاد ششم: ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
تشریفات تعقیب ۱۱۳
مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی ۱۱۷
خلاصه اینکه ۱۱۹
منابع : ۱۲۰

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معماری جهان (سرزمین ایتالیا):دانلود پاورپوینت معماری جهان(سرزمین ایتالیا),معماری جهان(سرزمین ایتالیا),کلیسا,معماری جهان,معماری سرزمین ایتالیا ,شیوه صدر مسیحیت,شیوه بیزانس,شیوه رومانِسْک,پاورپوینت معماری جهان(سرزمین ایتالیا)

آبستره یا انتزاعی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود رساله معماری,پایان نامه معماری,رساله معماری,دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع آبستره یا انتزاعی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر با موضوع آبستره یا انتزاعی,دانلود پایان نامه آبستره یا انتزاعی,رساله هن

پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها:دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها,تحلیل سازه ها,پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها,روشهای تحلیل سازه ها,روش دینامیکی تاریخچه زمانی,روش تحلیل دینامیکی طیفی,پاورپوینت تحلیل سازه,پاورپوینت تحلیل,بررسی روش های تحلیل سازه ها

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم ت:کنجاله گوار , آنزیم همی سل,عملکرد,کیفیت تخم مرغ , فراسنجه های خونی ,مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن ,کنجاله گوار,آنزیم همی سل,عملکرد , مرغ تخمگذار,تخم گذاری,,پروژه ,مقاله ,تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران:تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران ,پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان ولیعصر تهران ,میدان ولیعصر تهران ,تحلیل فضای شهری,پاورپوینت تحلیل فضاهای میدان ولیعصر,میدان ولیعهد ,خیابان ولیعصر,بلوار کشاورز ,میدان,پاورپوینت تحلیل میدان ولیعصر تهران

پاورپوینت کارت گرافیک:پاورپوینت کارت گرافیک,دانلود پاورپوینت کارت گرافیک,بررسی کارت گرافیک,تحقیق کارت گرافیک,مقاله گرافیک,کارت گرافیک,اجزای گرافیک,انواع کارت

پاورپوینت نظام اقتصادی در نگاه پارسونز:پاورپوینت نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,دانلود پاورپوینت نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,پاورپوینت رایگان نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,پاورپوینت جامعه شناسی اقتصادی پارسونز,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی اقتصادی پارسونز,دانلود نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,تحقیق نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,پروژه نظام اقتصادی در نگاه پارسونز,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی اقتصادی پارسونز,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی اقتصادی پارسونز,

پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین:دانلود پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین,تیمچه های بازار قزوین,بازار قزوین,پاورپوینت آشنایی با تیمچه,تیمچه سرباز,تیمچه سرپوشیده,پاورپوینت تیمچه های بازار قزوین,پاورپوینت تیمچه

پاورپوینت زندگینامه رنزو پیانو:زندگینامه رنزو پیانو ,پاورپوینت زندگینامه رنزو پیانو ,دانلود پاورپوینت زندگینامه رنزو پیانو , آثار معماری رنزو پیانو,پاورپوینت آثار معماری رنزو پیانو,دانلود پاورپوینت آثار معماری رنزو پیانو,افتخارات رنزو پیانو,پاورپوینت افتخارات رنزو پیانو,دانلود پاورپوینت افتخارات رنزو پیانو,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری د

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری سبزه میدان رشت:پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری سبزه میدان رشت ,پاورپوینت شهر رشت ,پاورپوینت سبزه میدان رشت ,پاورپوینت فضای شهری رشت ,پاورپوینت باغ های سبزه مبدان رشت